výstavba

pozemky

lokalita

Rodinné domy

drobné stavby

Stavebné povolenie

Stavebný dozor

Užívacie povolenie

Kataster

Stavebné povolenie

Vybavíme pre váš dom stavebné povolenie a potrebné vyjadrenia orgánov štátnej správy i správcov sietí

Stavebný dozor

Poskytneme vám služby stavebného dozora, ktorý dohliadne na dodržanie výstavby podľa projektovej dokumentácie a kvalitu realizácie

Užívacie povolenie

Zabezpečíme pre vás kolaudáciu a užívacie povolenie

Kataster

Podáme návrh na vklad do katastra