služby

Projekty

Všetky stupne projektovej dokumentácie (štúdiá, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, dielenská dokumentácia, štúdiá a projekt interiéru, projekt, skutočné vyhotovenie).

Inžinierska činnosť (predbežné prerokovanie investičného zámeru, zabezpečenie územného rozhodnutia, kolaudácie, stavebého povolenia).

Realizácia

Manažovanie stavby (výber dodávateľa, priebežná kontrola nákladov, odovzdávanie klientom, odstraňovanie chýb a nedorobkov, závarečné vyúčtovanie).

Poradenstvo

Posúdenie biznis plánu, štúdiá uskutočniteľnosti, prieskum trhu, lokalitný program, poradenstvo pri marketingovej stratégii, reklame a PR.