projekty

Polyfunkčný objekt Median House Bratislava - statika

Bytový komplex Hlboká ul. Bratislava - statika

Nájomne byty Senica - statika

Nadstavba obchodného centra Senica - statika

Projekty rodinných domov

Prístavba a zmena dokončenej stavby HM Tesco Košice

Prístavba a zmena dokončenej stavby HM Tesco Banská Bystrica